Spanish in Andalusia is more than just learning. It's leisure!

Español Insitu

http://www.spanishinsitu.com%20

+34 628 827 752

Alameda de Hércules, 32,33; 41002 Sevilla
Google Map

 

Głównym celem Español in Situ jest to, aby uczestnicy kursów pewnie i płynnie porozumiewali się w języku hiszpańskim w różnych sytuacjach życia codziennego.

Powszechnie wiadomo, że kontakt oraz interakcja z native speakerami znacznie przyspieszają naukę języków obcych i wspomagają ich przyswajanie. W praktyce zdarza się jednak, że gdy student jedzie do Hiszpanii na 2-3 tygodniowy kurs językowy, ma niewiele okazji, aby poza zajęciami rozwijać swoje umiejętności językowe z native speakerami. Większość osób, nie mając hiszpańskojęzycznych znajomych, dużo czasu spędza z kolegami z zajęć, tworząc grupy wielonarodowe komunikujące się głównie w języku angielskim.

Dzięki swojej strukturze oraz specyficznej dynamice grupy, programy „zanurzenia językowego” oferowane przez szkołę gwarantują studentom możliwość intensywnej interakcji z osobami hiszpańskojęzycznymi. Wszystko to pod okiem wyspecjalizowanej kadry nauczycieli.

Szkoła Español in Situ to idealne miejsce pozwalające połączyć naukę hiszpańskiego i pełen kontakt z native speakerami z odkrywaniem bogactwa przyrodniczego i kulturalnego Andaluzji.

Wszystkie programy i kursy Español in Situ powstały zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Instytut Cervantesa (tzw. Plan Curricular del Instituto Cervantes) oraz z Europejskim Poziomem Kompetencji Językowej (CEFR).

W 2012 roku szkoła otrzymała tytuł Najbardziej innowacyjnej firmy roku, przyznawany przez Fundację Red Andalucía Emprende.

 

Oferta szkoły obejmuje programy umożliwiające bezpośredni kontakt studentów z osobami hiszpańskojęzycznymi w otoczeniu malowniczej przyrody Andaluzji (plaże, góry, parki naturalne) oraz szeroki wybór kursów.

 

 

Course type

 • program: Obozy dla młodzieży (od 13 do 17 lat) / programa: Cursos para jóvenes (13-17 años)
 • programy zanurzenia językowego dla młodzieży i dorosłych / programa de Inmersión Lingüística para jóvenes y adultos
 • programy dla rodzin / programas para familias
 • programy dla firm / programas para empresas
 • programy dostosowane do potrzeb grup (szkół; uniwersytetów; firm; itd.) / programas a medida para grupos (escuelas; universidades; empresas etc.)
 • kurs Mix (zajęcia w klasie + zanurzenie językowe przez bezpośredni kontakt z osobami hiszpańskojęzycznymi) / curso Mix (clases en aula + inmersión lingüística)
 • hiszpański ogólny (wszystkie poziomy) / español general
 • hiszpański biznesowy / español de negocios
 • przygotowanie do egzaminu DELE / preparación del examen DELE
 • nauczyciel w domu / profesor en la casa
 • lekcje indywidualne / clases privadas
 • kursy na Uniwersytecie w Sewilli (uniwersyteckie punkty zaliczeniowe) / cursos en la Universidad de Sevilla
 • hiszpański + praktyki w firmie / español + prácticas en la empresa

Attraction

 • wycieczki i zwiedzanie Sewilli, Kadyksu, Granady, Kordoby
 • mieszkanie z osobami hiszpańskojęzycznymi w gospodarstwach agroturystycznych
 • spacery szlakami gastronomicznymi
 • plan aktywności w kontakcie z naturą

Gallery

Español Insitu
Seville

SpanishInAndalusia.com mission

SpanishInAndalusia.com is a non-commercial information website.

Our mission is to provide you with free information to plan your dream holiday with Spanish. Here you will find a selection of courses from 52 schools in the region of Andalusia, along with direct school contact details. This website is operated and coordinated by Andalucía TRADE, the Agency for Economic Transformation and Development of the Regional Government of Andalusia in Southern Spain.

Through the SpanishInAndalusia.com website, we want to help everyone quickly discover the offer of individual language schools in Andalusia as well as the attractions of each location.